పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/288

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఛప్పన్నదేశనామధేయసీసము
సీ. మాళవ మళయాళ మత్స్య చోళ విదేఙ
కురు విదర్భ పుళింద కొంకణాంగ
కర్ణాట చేది టెంకణ వత్స సింహళ
మద్ర భోట సుదేష్ణ మగధ యవన
కాశ వరాట కేకయ కుంత లావంతి
సౌరాష్ట్ర శబ రాంధ్ర చేర పాండ్య
ఘూర్జర సాళ్వ కుకురుహూణ నేపాళ
బాహ్లీక శక వంగ పౌండ్ర లాట
గీ. కోసల కరూశ పాంచాల కుత్స నిషద
సింధు గాంధార కేరళ సింగటాట్ట
శూరసే నోత్కళ మరు కాశ్మీర బర్బ
ర కరహా టాఖ్య దేశముల్ బ్రబలి తిరిగి. 765

ఉ. కామగమైన రూపములు గాంచుక కాంచి గయా ప్రయాగ మా
యా మధురా కవేర తనయా యమునా సరయూ మలాపహా
హైమవసుంధరాచల హిమాచల రాజిత శైలతామ్ర ప
ర్ణీముఖ వాహినీ పురవనీ నగము ల్జరియించు యావలన్. 766

క. లోవాడియు వావాడియు
చేవాడియుఁ గలిగి మిగుల సీమారామా
గ్రావాగ్రహార జనపద
దేవస్థానాటవులను ద్రిమ్మరు కతనన్. 767

సీ. వలుద గుబ్బలమీఁది చలువ ముత్తెపుపేరు
లిరుకు నిల్వుల దట్టి పొరలఁ జొనిపి
సాగి మ్రొక్కటు జూపి సోగవ్రేళ్ళను మట్టి
యలు జిమ్మి యంకుల నణఁచి తిగిచి
యవలి వానికి సున్న మందిచ్చి చేదీయు
ననువున కమ్మ లల్లంత మీటి
సందడి నలజడి నంద జేయిమ్మని
యుంగరంబులు లాగి చెంబు విడిచి