పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/282

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇష్టనిషేధాభాసరూపాపేక్షాలంకారము
సీ. తలఁపులోఁ బాయక నిలు తనపునరుక్తి
యంత నీ సొమ్మ ననార్యవృత్తి
నినువీడి మెలఁగ లేనన నసంభావ్యంబు
భర్త వీవన నభఃప్రసవకాంక్ష
తొలుదొల్త నిందురావలె నన్న గర్వోక్తి
చనుదెంతు నేనన చపలగుణము
మరుఁ డేచునన సాక్షి బరఁగని వచనంబు
చలిగాడ్పుసెక యన జనవిరుద్ధ
గీ. మరయ నీయధీనమగు నన్నలఁచు నాక
ళాధరుండన భవదుపాలంభరీతి
గనుక నే మాటలు నెఱుంగ నెనరు నిలుపు
సాగుబడి హత్తగుణవిత్త నాగదత్త. 744

గీ. ఔర యన్నిఁటఁ బ్రౌఢ వీవౌట వింత
గలుగ యో నాగదత్తార్య తెలుపు మనిన
నౌర యన్నిఁట బ్రౌఢ వీ వౌట వింత
గలదు మోహిని యిడని నన్గాచు టొకటి. 745

అపూర్వప్రయోగము
గీ. సమయభేదంబు లాత్మరాగంబు గనక
చూచి యడుగని నిను మెచ్చచూచి నానె
దయకు రమ్మని చేసాఁచి పయఁట ద్రివ్వ
మోహిని తలంపులో నిను మోహరింప. 746

వార్త
గీ. కరము గాజులు ఘల్లన కంచె లొరయ
దత్తనిభ నాగదత్త నీదత్తరంపు
గుత్తగానితనం బెత్తు గుత్తగాను
పంజమాటలఁ గూడు నా లంజరికము. 747