పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/203

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రాసానుప్రాసగీతి
గీ. కేళికా శారికా సురసాలసాల
పాళికా శారికాసార మౌళికాబ్జ
ధూళికా మాలికాత్త మధూళికాళి
బాలికా హేళికా ధ్వను ల్బరగుచోట. 440

అపూర్వప్రయోగము
సీ. వలెవాటు వైచిన జిలుఁగు జందురుకావి
మేలిపయ్యెదకొంగు దూలియాడ
జవ్వాది మెఱుఁగిచ్చి దువ్విన వేణికా
భార మించుక వలపలికి జాఱ
నిఱిగబ్బిగుబ్బపాలిండులపొంగున
గడుసన్నమైనట్టి కౌను గదలఁ
దొలకరి మెఱుపనఁ దులకించు నెమ్మేని
తళుకులు దిశల బిత్తరము జిమ్మఁ
గీ. దరుణి గైదండఁ బూన జిత్రంపుఁబనుల
పసిఁడిపాదుక దనవామపాదమందు
నోరగాఁ ద్రొక్కి కొంతయొయ్యార మెసఁగ
నిలిచియున్నట్టి నృపకన్య చెలువుఁ గనియె. 441

వ. కని వెండియు.

రత్నావళ్యలంకారయుక్తకేశాదిమధ్యపర్యంతపాదాదిమధ్యపర్యంతావయవవర్ణనము
సీ. కంద ధమ్మిల్ల నఖశ్రేణితార ల
ర్ధమృగాంకఫాలపాదములు కిసము
లేణాక్షిజంఘలు తూణీరయుగళంబు
తిలసుమనాస యూరులు కదళులు
విద్రమాధరకటి విశ్వంభరాస్థితి
కంబుకంధరవలగ్నము నభంబు
నవలతికాహస్తనాభికాసారంబు
శైలవక్షోజరోమాళి ఖడ్గ