పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/190

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గీ. హిమమయూఖాబ్జబాంధవకమలనేత్ర
నేత్రవల్కలధారణనృపతిధామ
ధామవిదళితరావణదస్యుసార
సారఘనరామ వేంకటశైలధామ. 387

కవిప్రౌఢోక్తిసిద్ధార్థశక్తిమూలవస్తుకృతవస్తుధ్వని
సీ. మడిగాసుమల నొంటియడుగు నిక్కున నిల్చి
బెడిదమౌ కెంజాయజడలు దాల్చి
యనయంబునౌఁ దల వినువాఁక ధరియించి
తెలిమేనిపై బూది కలయ నలఁది
బలితంపుపొడల బెబ్బులితోలు కటిఁ జుట్టి
మిసిమిగాఁ గుత్తుక విసము నించి
యఱచేత ముమ్మొనకఱకువా ల్గీలించి
యొడలఁ బాములు బ్రాక నోర్పు గలిగి
గీ. నీసమాఖ్యను బోల పూనికలను తప
మిపు డొనర్చుచునున్నాఁ డుమేశ్వరుండు
కానిచో వాని కేల యీగతి మెలంగ
సన్మునినాథ వేంకటశైలనాథ. 388

సంవత్సరయుక్త సీసము
సీ. శ్రీముఖ ప్రభవ సుస్మేరాభకౌస్తుభ
సర్వజిద్విక్రమ చక్రహస్త
సౌమ్య భావ మునీంద్ర సన్మనోంబుజ భృంగ
యవ్యయానంద హృద్భవ్యరూప
ధాత్ర సాధారణస్తవనీయ నిజచర్య
విభవ ప్రమోదాప్త విబుధనాథ
జయ దుందుభిధ్వాన చకితాసురాధ్యక్ష
దుర్మతి రాక్షసశర్మహరణ
గీ. చిత్రభాను స్వభాను జిత్సిద్ధతేజ
విజయనందన ఖరసూత విధివినోద
మన్మథ క్రోధి ధర్మనిర్మధనసార
వృషగిరీశ్వర సంకాశ వేంకటేశ. 389