పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మంచుగప్పినగట్ల మర్యాద మొగలిఱే
కులపైఁటలో గబ్బిగుబ్బ లమర
దొనలలో సానబట్టిన తూపులిడుమాడ్కి
విప్పుఱెప్పల వాడివీక్ష లమర
గీ. డాలుపగడాల భరణి క్రొమ్మూలఱాలు
పరగు గతి కావి మోవి పల్బంతి యనఁగఁ
బొసఁగియున్నట్టి పొన్నారి పొగడఁ దరమె
నలువకైనను వేనోళ్ళచిలువకైన. 296

అనుప్రాసకందము
క. తళుకులు గని చిలుకలకొలి
కలరులగుది వలపులనెల కలికులకచ వె
న్నెలగల తొలుకరి మెఱుఁగెల
నెలడాలున నన్నుమిన్న యీ చెలి భళిరా. 297

అనుమానాలంకారము
సీ. బిత్తరి నెమ్మోము నెత్తమ్మి గాదేని
భ్రమరకమ్మలు పైని బరఁగు టెట్లు
కలికిచూపులు దీపకాంతులు గాదేని
కలితకజ్జలరేఖ గలుగు టెట్లు
జవరాలిపాలిండ్లు జక్కవల్ గాదేని
గవగూడి తముదామె గవయు టెట్లు
జవ్వని నాభి కాసారంబు గాదేని
యనయంబు తుఱులండ దనరు టెట్లు
గీ. గాక యీయింతి సౌందర్యగరిమ చిలువ
కన్నెకైనను మానవకన్నెకైన
వేల్పుకన్నియకైన భావింపలేదు
పొసఁగ నాసామికే తగు వసుధలోన. 298