పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

98

ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

మ. మొదలైనట్టి ఖగవ్రజంబు తగ సమ్మోదంబుతో వేటయం
    దదవౌ డేగల ముష్టిబట్టి గములైయంతంత చప్పుళ్ళు బె
    ట్టిదమై యుండఁగఁ జెట్టు చెట్టు సెలకట్టెన్ గొట్టి బెట్టేయుచున్
    మది నుప్పొంగుచునున్న యా మృగయులన్ మన్నించుచున్ శౌరియున్. 231

గీ. ఆఱుత దోరెపు త్రాడుచే నత్తె మమర
    దళుకుచేఁ దోల్త వానకోయిలల దునిమి
    బైరిచే వెన్క కొంగలబాఱు గొట్టి
    సాళువముచేత గుందేళ్ళు జీరెనంత. 232

సీ. చెంగావిచాయ హొరంగు మీఱిన దట్టి
            చుంగులువార చెఱంగు జెక్కి
    అపరిమిత ప్రభాత తపనీయ కటిసూత్ర
            వలయంబుపై చిక్క మలవరించి
    వలచేత మఱిముద్రికల కాంతి దిశలందు
            మొనయు వేష్టపు డేగ ముష్టి బట్టి
    డాకేల పచ్చరాడం బైన చోపుడు
            గోలనెల్ల విహంగకొలము జోపి

గీ. వెన్కకును జాగి యూకించి వ్రేసివేటు
    తోన చెంగున లంఘించి దాని దిగిచి
    హస్తమును పూని పక్షిసంహారమునకు
    వేఁటకాండ్రను దోడ్కొని విపినభూమి. 233

సీ. లావుక పసరిక లకుముకి గిజిగాడు
            పూరేడు జీనువు కారుకోడి
    గువ్వ గుంకనకోడి గోర్వంక కోయిల
            భరతము జక్కువ పావురమ్ము