పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/143

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


4సీ. ఛాగపు పొలదిండి సాహేబు తలమాని
కపు వినుకొమరు పొగడ్తవాఁడ
ననుమీను మనుమని నుడిపంట వ్రాయుమేల్
దంటగన్న తుపాసి బంటవాఁడ
మోదుగ నునుమొగ్గ ముక్క చక్కనిపక్కి
నెక్కు నెక్కటి గేరు టెక్కువాఁడ
తపసిరా చందుడెందపు తమ్మి ముద్దియ
పటి నంగుగ మెలంగు మయిమవాఁడ
గీ. కోరి యనయంబు ప్రామిన్కు కొనలుదెల్ప
లేని వలకారి జిగిరూపుమేనివాఁడ
సొగసుకాటుకపేరి గొండగవిదారి
నోమినెక్కొన్న నలరూపు సామిమిన్న.

5సీ. బలితంపు వలపు దాల్పరిదిండిగమి ఠావు
గల దొరవాకిట నిలుచువాఁడ
చాగపు ననదోఁట సామింట జాలీను
బాలెంతయగు బొటవ్రేలివాఁడ
పాలేటిరాయని పాపనిసైఁదోడు
పెద్దకొల్విడు రొమ్ము గద్దెవాఁడ
బెడఁగు చెంబడిబిడ్డ కడుపున బొడమిన
జడదారి వడిసుడి నదరువాఁడ
గీ. వెల్లనుడి చుక్క తలగోము బొల్లిమోము
పక్కిరా మూపు నడిచక్కి నెక్కువాఁడ
సొగసుకాటుకపేరి గొండగవిచారి
నోమినెక్కొన్న నలరూపు సామిమిన్న.

అభేదరూపాలంకారము
సీ. కలఁచి సంద్రము బయల్ సెలసి కొట్టిన కోర
తుద చుట్టికొను నాఁచు మొదలి తాచు
చప్పరింపఁగ జాఱి చక్కఁగా సెలవిని
చిందు నురుగు బుగ్గ చందమామ