పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గీ. జారిపోరోగిరపు జడదారిమన్నె
పాట పాాటాన విని సొక్కు బోటువాఁడ
సొగసుకాటుకపేరి గొండగవిదారి
నోమి నెక్కొన్న నలరూపు సామిమిన్న. 217

2సీ. తులలేని పెందళ్కు నలుమోము జిగిపిల్ల
తుమ్మెద నునుబొజ్జ తమ్మివాఁడ
జగజోతిచే బొక్క సాదరమిడి వేడి
చూపులమై సొమ్ము లేపువాఁడ
యిత్తికతల యెన్ను నీను చూలాలు వా
విరి బూచు తఱిరెప్ప విప్పువాఁడ
తావితాల్పరి పగదాయకూటపు దిండి
రెక్కకట్టెర పక్కి జక్కివాఁడ
గీ. నెగడు తిగలేని తపసికంటి పొరబువ్వ
మన్నె వారిడు పొగడిక గన్నవాఁడ
సొగసుకాటుక పేరి గొండగ విదారి
నోమి నెక్కొన్న నలరూపు సామిమిన్న.

3సీ. గుడుగుపాల్ మబ్ముఱాపిడుగు వానకుగట్టు
గొడుగువాటము దాల్చు వడుగువాఁడ
నుడుగువాల్ గుమిమైల గడుగువారి మెఱంగు లు
డుగు వారని వ్రేలు మడుగువాఁడ
పడుగు వాలికనని చెడుగువారిని చెండ
పొడుగువానగుకత్తి దొడుఁగువాఁడ
వడుగువాకుగ బలి నడుగు వాకునఁ జేరి
యడువాలఁ ద్రొక్కు నడుగువాఁడ
గీ. నడుగు వదలని జగజెట్టి ముడుగుటకును
చిడుగుడు నగరిడి నడ చెక్కుడగువాఁడ
సొగసుకాటుకపేరి గొండగవిదారి
నోమి నెక్కొన్న నలరూపు సామి మిన్న.