పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఇంతవeeకు నా యుద్యమమునకు బవూువిధ నుల సాహాయ్య మొన ల్చిన శీ)యంతులకు, విద్వాంసులకు, ఆంధ్రవిశ్వవిద్యా యాధికారులకు నాకృతజ్ఞత తెలుపుకొను చున్నాఁడను, ఇఁక ముందుకూడ ఆంధ్రసహృ దయులు నా కృషికిఁ బోత్సాహమిచ్చి, నేను చేయఁబూనిన యీ ఆంధ్రవాజ్మయ సేవయందు నన్ను కృతార్జుని కేయుదుని ఆంకా.్నంచు చున్నాcడను. അമ്മ് మళ్మధః కార్తికపూర్ణము (К о р и с.