పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/192

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

న న్ని చో డు ఁ డు 179 (o) sచి కాల చోడుఁడు ముహిమాన చోడుఁడు


|

కరి "కాలుఁడు తొ"cడ:ూన్ దళవక్మ | పదుము వ్వుర 芸) X cడడు } Srడ బిజ్జన | Tణేలి5పదు | మల్లిదేవుడు పొత్తపీని రాజధానిగా జ్సేgr్స పాకనాఁడియా | వదియొక్క వేయి సేలెను. మధురాంతకి మల్లిదేవుడు పొత్త పిచోడ సిద్ధిభూపతి i మల్లిదేవుఁడు = గౌరీమహాదేవి ! (1) ്ട് ും. വറ്റ2 ఓపిలిసిద్ది (3 శాసనకర్త t శోక సెం. ౧౧రe. ఊ యో పిలిపిద్ధి వు పశీ రాజ్లు కమ్మనాఁటిలోని కొట్యదొన యందలి దేవునకుఁ గాకతీయ గణపతి దేవునకు పుణ్యమునకు గాను (1) దక్షీణ హిందూదేశ శాసనములు సం. 6 సంఖ్య 587 (2) డిటో 8 628 35 25