పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

る。 iv. (iii) , కొణిదెణచోడశాఖ, దీనియంతశ్శాఖలు,

() పెదచెఱకూరు శాసనములు ф, а й

(7) పండితుల యభిప్రాయములు ф е ф

పావులూరి మల్లన А ф а

వేముల వాడ భీమకవి

  • * * ఇతని జన్మకథ (كفا

(ఆ) ఇతని నివాసము 軸 * ■

(a) ఇతని గ్రంథములు ф й в

(i) జ్యోతిష గ్రంథము

(ii) రాఘవపాదిడవీయము ё 4 а

(iii) నృసింహపురాణము й а в

(iv) శతకంధర రామాయణము й в а

(V) కన్నడ బసవపురాణము

{wi) కవిజనాశయము } в о

(vii) హరవిలాసము

(ఈ) భీమకవిని నుతించిన కవులా 6 и в

(#) ఇతని చాటువలు: కొలము if e wo

(i) మైలమ భీమనపైఁ జెప్పినది

(ii) చొక్కనృపాలునిపైఁ జెప్పినవి «o s w

(iii) కళింగ గంగుపై జెప్పినవి di s ut

(iv) నల్లసిద్ధిపైఁ జెప్పినది

{v) తెలుంగాధీశువిపైఁ జేప్పినది

(vi) త్యాగిపోతరాజుపైఁ జెప్పినది

(vii) కాలనిర్ణయ సారాంశములు w own