పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

84 ఆంధ్శక వితిరంగిణి మున గె లిల్లా : F శాసనమున్నది. ఇది అల్లాడ రెడ్డి అడపం పెడన സ്; £ C ○ づ 3 ご میٹھی۔ ཡའ༥ ཧེ་རཱ་ག་ §. ゞ。 C) さ శి ゞ5 % ష ר: 73 ෆ්تسته ఇూు 莎 ※ Ը చా: ဂ္ယီ) ਨ੍ਹਾਂ వు نیلان న్నాడు. “గ తేది వం కాటయ వేమభూపే నిర్మూల్యత దోహికులం నమస్తం అచంచలశీక మసౌ తనోతి! తత్సంతతే రాజ్యమ రాన్య 2 వ్య: "దీనినిబట్టికాటయ వేముఁడుదుర్ముఖలో చనిపోవుటయు ఆసం Co. ధు పపడుచున్నిది. పై న నాసిన సంబంధమును బట్టియు నని తల్లి తన ^^ D* مس2 త్పమున నే ఆల్లాడ ラ桑 నాజ్యబారము వహించుటయు సత్వమని కోడలగులయుఁ గారణములుగా నల్లాడగౌడి రాజము హేం, ద వర రాజ భౌరమును వూంచులు తెటస్థించెను. కాటయ వేముని రాజ్య కాలము బ్రొక ప్తో యాతిని యొద్ద నల్లాడ రెడ్డి సైన్వాధిపతిగానుం డెనని కొంద ఆను చున్నారు ఆది సత్యమైనఁ గావచ్చును. జమహేంద వర రాజ్యము నాక్ర విుంచుకొన వలయునని రచూ רד నాఁడు పెదకోమటి వేముఁ డొక పక్కను, ఒడ్డెరాజు లొక వంకను, మహమ్మదీయులొక జోవను, కర్ణాట రాజలొక పార్శ్వమునను గాచు ఫ్రెTు యుcడిరి. అల్లాడ రెడ్డి పరాక్రమవంతుఁడును, రాజనీతినిపుణుఁ డున గుట నే యవనsర్ణాటక టకాధిపతులతో మై తీ గావించుకొని పెద కోమటి వేముని నా మేశ్వగమునొద్ద యోడించి రాజమహేం, ద వర రాజ్యమును నిష–ంటము చేసి ట్లల్లాడ రెడ్డి పైద్దకుమారుఁడైన వేమా రెడ్డి వ్రాయించిన క్రోమిల్లి ఖైమ్స్లోన -不二ーチミニ〜ー字 ”صحسعیدی. చెలియుచున్నది.

    • వేషాం కనిపిచ డిననాభూత్ జ్యేష్ణోగుడైరల్లధ రాత గేం దg చందోప్యదోషాకర తాము పీతస్సౌ మ్యోపిభూనందన తామపన్న. జిత్వానల్పవికల్పకల్పిత బలంతించాల్ప భానుంరతే