పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది(2) శివరాత్రిమహాత్మ్యము - పువ్వులు శాంతయ్య
(i) శివ రాత్రిమహాత్మ్య రచనా కాలము . . . 107
(ii) శివరాత్రిమహాత్మ్య కృత్యాది శ్రీనాథునిదేనా? 108
(ౡ) శ్రీనాథునకు కనకాభిషేకము చేసిన రాయలెవ్వరు? 112
       ఆతినిని గౌరవించిన సింగనృపతి యెవ్వరు 112
(i)సింగమ నాయని వంశ వృక్షము 115
(ii) అయ్యన వోలు శాసనము. . . 118
(iii) మొదటి యన పోత నాయని శాసనములు ... 120
(iv) మాదానాయనిఉమామహేశ్వర శాసనము. 123
(v) రెండవ మాదా నాయని భార్య నాగాంబ శాసనము 128
(vi) మా దానాయని తామ్ర శాసనము ... 130
(vii) శ్రీనాథుని గౌరవించినది మొదటిసర్వజ్ఞ సింగమనాయుడే 134
(viii) రెండవ సర్వజ్ఞ సింగమనాయడు కాకూడదా? 134
( ix) నంది కంతి పోతరాజను కఠారికథ ... 137
(x) ఒంటి స్థంభము మేడకథ144
(xi) డిండిముల కధ ... 145;
(xii) ప్రౌఢ శబ్ధము మొదటి దేవరాయలకు తేదా ?146
(xiii) పండితాభి ప్రాయము153
(xiv) శీనాథుని గద్యలు ...158
(ఎ)శ్రీనాథుని కవితా గుణము 158
(ఏ)శ్రీనాథుని గ్రంధములు -- చాటువులు

(1) శృంగార నైషధము ... 160
(2) భీమేశ్వరపు పురాణము 170