పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

(౨) మామిడిసింగనామాత్యుఁడు - శృంగారనైషధము

(1) నైషధిరచనాకాలము

(౩) అనచి తిప్పయ్యసెట్టి - హరవిలాసము

(1) హరవిలాస రచనాకాలము

(౪) బెండపూడి అన్నమంత్రి - భీమేశ్వర పురాణము

(౫) దేవటి వీరభద్రారెడ్డి - కాశీఖండము .

(i) కలువచేఱుశాసనము

(ii) కలువచేఱు యెచ్చటనున్నది

(iii) తొత్తకమూడి శాసనము

(iv) అనితల్లి జననియెవ్వరు

(v) తిరుపతి శాసనము

(vi) కాటయ వేముని కొడుకు కొమరగిరిరెడ్డి

(vii) అల్లాడరెడ్డి

(viii) అన్నచోడ దేవుని పరాక్రమము

(ix) అల్లాడ వేమారెడ్డి

(x) అల్లాడ వేమారెడ్డిభార్య హరిహరాంబ

(xi) కాటయ వేమునకుఁ గాటయ యను కుమారుఁడున్నాడా?

(xii) అల్లయవేమారెడ్డి భార్య మల్లనానమ్మ

(xii) అల్లయవేమారెడ్డి యెప్పుడు చనిపోయెను

(xiv) వీరభద్రా రెడ్డి; రెడ్డి రాజ్యాంతము

(౬) దంతులూరి గన్నయభూపాలుఁడు - ధనంజయవిజయము