పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ՑՆ ఆంధ కవితార రగిణి హోలవు oశ్రీ ‘. | | ఆల్లాడమంతి) అన్న మంతి (1)

j

దేవ మంత్రి తల్లమంతి) ^^ (విశ్వనాయకుని “రావు వూంు యీతని భార్య) | లింగ మంతి తల్లమంతి) అన్నమంతి (2) (భాగ్య గంగాంబిక) ssc寄 భీమేశ్వరపురాణ | కృతిపతి. ముం తి దేవ మంత్రి మొదటి అన్నమంతి కాకతీయ రాజులనచ్ల గజసేనాధ్యక్షుఁడై <> يجده తొమ్మిదిలకల సైన్యమున కధికారియై, ఆంధ్రభూమండ లాధ్యక సింపrfసన పశిష్ఠాపనాచార్యబిరుదమును వహించినట్లే కింది పద్యను వలనఁ దెలియుచున్నది. 熱. కాకి తిక్ష్మాపాల గంధ దం తావళ ధ్వజినీ మహశీదురంధరుఁ డనంగ నవలకు కోదండనాథ రాజ్యాంభోధి సంపూర్ణ పూర్ణిమాచందుఁ డనఁగ నంధ భూమండలాథ్యశ 芝、○3-633 సంపతిష్టాపనాచార్యుఁ δί δρλ 4 每