పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదివిషయసూచిక

63. శ్రీనాథుడు

(e) ఇతని పాండిత్యము

(ఆ) ఈతఁడు రచించిన గ్రంథములు

(s) ఇతని జన్మస్థానము

(ఈ) శ్రీనాథుఁడు కన్నడుఁడా?

(ఉ) శ్రీనాథుని జననకాలము-గ్రంథరచనావయః కాలము

(ఉ) ఇతని గురువు

(ఋ) ఇతని జీవితవిధానము

(ౠ) కొండవీటి రెడ్డిరాజులతో నీతనిసంబంధము .

(౧) రెడ్డిరాజుల వంశవృక్షము

(౨) దువ్వూరు రెడ్లవంశవృక్షము

(౩) మాచయ రెడ్డిశాఖ

(౪) కుమారగిరి రెడ్డి యూస్థానమునశ్రీనాథున కేల ప్రవేశము కలుగలేదు

(౫) శ్రీనాథుని విద్యాధికారము

(౭) పెదకోమటివేముని శాసనములు

(౮) రాచవేమారెడ్డి

(ఌ) ఇతని కృతిపతులు

(౧) మామిడి ప్రెగ్గనామాత్యుఁడు-పండితారాధ్య చరితము