పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

慈 శ్రీ నా థుఁ డు 47 過 తమ్ములిద్దరుఁ దన యాజ్ఞఁ దల ధరించి యన్ని దీవులఁ దెచ్చు లాభార్థకోటి యర్థులకు నిచ్చి కీర్తి బేహారమూడు ఇ నచిత్రిపు గ్రాంతకు ౧ గ్గు వంశాబ్దివి పడు. 。C2す・さc గర్పూరపాద పంబులు పెచ్పి జలనో (గి బంగారు మొు : 군 సింహళ oబున గంధ సింధు soబులు శేచి హుసు ముంజి బలు తేజి హగులు తెచ్చె గోవ సంశుద్దసంకు మదదవము తెచ్చి Go A ూంపగట్టాణిముత్యాలు తెచ్చె

  • ) 한

8"eoολς గస్తూరి కాటంకములు తెచ్చి చీచీ గాం ర శ్వేశి శ్రే చె \ f "tغي. జగి ద గోవా రాయ వే శ్యా భుజంగ పల్ల నాదిత్య హ దానపు సగామ grవు 55-గాజ జే వే 3ద కూర్శి హేతుఁడు ಜಾಜX ಔಟ್ಜ! దేవయజామి సెట్టి ! వు. శ్ర గహి, క్షీణ, వ వాయి, సోవ, రమణాస్థానంబులం ක්‍ෂීනස් ෆ-s గరు కర్పూర హేమాంబుకుంకుమ రజకస్తూరి కాదవ్యముల్ శిగ pం గప్పలిజోగులన్ విరివిగా సామాన్ద దెప్పించు నే さ。 గీ. పండువా ఢిల్లి రాడాది పట్టణముల యధిపతులు వూళిఁ దాల్చురత్నాంకరంబు లనచి తిపు రాంతా కానీ తయాూనపా, త్ర సింహళ దీపమండల క్షే తజములు. ర్పరియా వైశ్యకు లోత్తమం డ వచిళిప్పం డల్పుఁడే యిమ్మహిన్ ده ఈపద్యములయం దుదాహృతములైన పట్టణములను శ్రీసోమ శేఖర శర1్మగారును, శ్రీకొమరవోలు సుబ్బారావుగారును శ్రీ:భా