పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/303

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

4. اً د * * * ** ూ so ് k

  • * ○ : s X o

చ. కె లయ : బ•నూN మcదు నోకి వి పున క్ష న్నముఁ బెటి కేని , இ ~ ***=ح۔ య్య లఘు ఫL 1.3 కోటి గుణ వైు యొ ద వుం గడు వాచ8 弼 ജ്ജ്ജ '. " యోగ భౌగవులు కౌగ ఫ్లోుజించుకుతూహలంబునం 彌 * سياسي پي ع *sr - ۶ گیا۔ , "లKక దివ్య తేజమున కొజనుడెంతురు వేలు లందఱున్ ౧ఆ لایی بهع لأليجية శ. ఆరుగు : ను ఆు ల ?్పడా రుగు రాజులు నేఁటి వార తే ایده بی" تفగ్వు ుహు పకా మొల నొపుగఁ బాలస చేయ జే గుణా ఖర్వులు వాూ లుం జవి కాదె తెదీయ యశంబు లెల్లెడం బక్వబ త-పీరిద్రకృతిభాషిత సత్కృతిమూలమే దా ఆఆ వు, మిగులం జక్కి-ని నాఁసు కాం చ సరు చిన్ మేదించిన ట్లంగకాం శ్లా గ్రీ కాంపా కెడు నాఁడు వూక్షడకు ఏ చె |్చకౌ జిగురుంబోడియు వానిఁ జూచి తగిలెకౌ జెప్పంగ నింకేటిక్షిF. ఆ శా. జామాతృ పముఖ ప్రభూత్తమజనుల్ సంతృప్త లౌ నట్లుగా హేమా పాత్రములన్ చతుర్విధములై యి0పారు నా హ-శీర వుల్ఫ్లో " పిమా ధిక్య మెలర్ప షడ్విధ రసోపేతంబుగాఁ బెర్లై సు త్రామాలోక హవైభవం బెసఁగ నాఛాతీకు డత్యున్నతిన్ రఆ క. అతి వలవూయexు పెక్కు-లు పతుల మొఱఁగఁ దలఁచి రేని పట్టఁగ వశమే పతిభ_క్తి నిరతలగు న య్యతివలు గైకొనరుగాక చ్గావ్రుల్. > e