పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/302

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

GJ 중 క్ష స s చ. అతనిద శాన శ్రాగ విగ్ధ వాత్రి యంబున లోక మె న్గా (ow"; శ్వతము చా డ్చునన్ జవ సమ్వతి- 2 గ దళా గాభి " כ: భినా వుగు వా క్చంపు చ ముది పెద్ద యు يحسم き ప్ర్ర Sగా G

  • ్చు

。 ట్టిచో చ. 2ుగిఁ బదు మూఁ డు శోయిలువు నొప్పగ షా లగ్రా ది రెండుల్న లున్ <X e బదు శ్సేు వేలు నా చిత్తంబుగ నవ్వల కేరు నూటిపై నగణిత వైభవా యి" విదాఱు గదా సమ వృత్త భేదముల్ .ே مجلہ مسمیہ ప్రగుణితి లకణస్ఫురణ బcచి సచం ది ము ల్విడాకిటన్. _2*。 పాసములును వడులు భాసురంబుగ నిట్ల విలసితముగ నాటు వెల ది యందు మొత్సుకత నొసెర్చి యు త్సాహ వుది నిల్ప విషమసీసమువురు విషధిశయన ! E پیع ఉ. రాజులు పాడిఁదప్పక ధరావలయం బఖలంబు వేలెడిన్ భూజన రాజ సంపదలఁ బొంపిరివోని సుఖానుభూతి చే