పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/293

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

بينغ سد $ - apskఉ. భూనుత కి , మున్ముడి విభుడు మద تا سس ఖానస వూహి త్రై త్ముడ నని తపమాఖ్యుఁడ నాదుతమ్ముల o 2。 జ్ఞానపిదూరు లక _న యు సత్కి_వి చిట నయున్ వివేక ു * 芭} ü S :ు! ద్వానిధి కావు చం దుఁ డ్రు వునా గుఁడు లక్మణ నామ ధేయుకున్ క. ఈ యార్వరు నొక్కొక్కడు జేయిండకు ఘోుదుగాcX వె యుదుకు "కా נראית డే యూజ్లు వేల పే రిడి కీయన్వయమునకు నేమ్యమెఱిగిన పెద్దల్. સ્પે () ఈతడు రచించిన రినాధ రణము, ఛందోదర్పణము అను; గంథ ములలో గ్రంథాదిని నిష్టదైవ నార్ధనాపద్యము లొకటి రెండు తప్ప,

కృత్యాది.పద్యములు లేవు గంథాంతమందలి గ ద్యనుబట్టియే గంథ