పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/292

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–71] త్యుడు పెగుమగూరి ని వాసియ వియు , శ్రీకాకుళమున నందలి సూం ధ అ న ౦ తా వూ తు గు 28} ఈతీక్కన యే, అనం తావ్వూకవితం 癸。 ఈత్తికి ... నాషాగా

  • sor

+ దేవుని భక్తుడనియు అక్క-దండాధినాథుని కుమారైమైన మల్లవూ9 -سسست. همه - -سه ?ును బరిణయమాడెననియు సే కింది పర్వముల -* Nకు చెప్పియ న్నాు. き る مئی 受 3నుد

ন-*sor K నెమ్మి త్యాశ 乙う నుప దమ్మ ミト _ன் ബ - ബ يعييسيسيبي بھی صپسمr۔ ع గా శి" కాకుళంబు" కొడయఁడై : بیجنgy ..! యం ధ నలభ పారి పేవ స జ .గ చుంగుఁ جمی۔م so, ఔక్కు-భంగుల ము మ్మడితీక - కుభు: ఉు بية వత్ససో తాబ్ది శీతాళ్లు: డి గుసక్క చిగ క్షీ రినిరతులు చిట్టనమంతి యు నయ్యలాన్యుఁడు さy→8 క గ జన్మి ల చె్యుతాంఘి) సరోరుహార్పనారతుఁడు త వునమం తి యిరాయింతి యనుగుదముᎹ డనఘుఁడగు కోటకరుణాక రార్యఁడనుఛు ను0డు ముదునూరి పెద్దవిభుండు నివ్వ