పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/280

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5– 6 3 |سیاست వెన్నెలకంటి అన్నయ్య 269 s l പ് ജ് فعين ു-S 會議 ఆఖ్యాన కల్పితకథి పాఖ్యానాఖ్యాయికా పపంచ రహస్స で で 室 曜 לב, יגבי ארלי పఖ్యాత చకిత ! : చ ఫంక్షజ కేశా ! నూ ఛ మళSుగుణ మొూప్ ! నై వుడ్తా - - జేస్తే ! o سسه サー בש" ు సముచితనయబుద్ధి : 3に受〉下乱寄3。 な気. あ యువునియవు భు రీడా ! య این نام o, لبیم* سس سط à રે

نہیپی% శక్షాంశ దుకెత వేగా ! వాకాష్టాంగయోగా! ". శీమద్వించితి జీ క్రోనులవీణా నినాద కూe)^క్ష వ వా "్ళూనూభిరామ ! సు పి స్తోముకౌన్నత్య ! యన్న సూరామా త్యా ! ਨ੍ਹਾਂ . తారానాయక బింబరత్న కలశీధారాళ నిక్యత్సుధా సారాభంకష దుగ్గ వాలహారీసంతాననిత్యాపభా పార పక్యపరాభవారభటికు పాగల్భ్యభాస్వద్యశో హాకశేణిపష్కృతాఖల దిశా హస్తీందకుంభస్థలా ! ざ, శ్రీరామాయణ ూ త్ర n పారాశర సూక్తి క్మూుగ్మపముభా సార పురాణవిలోచన గౌకవమతిధవ్య ! మంతి గణమూర్థన్యా ! మూ శరదమృతమియూఖ శ్లాఘ తేజోమయూంగా ! వreరీ వూర పదపద్మధ్యాన ధన్యాంతరంగా ! నరపతిసంచు విద్యానర్తకీనాట్యర суқ~ ! i పరబలతిమిరాళీ 穹 ంజనోద్యత్పతంగా ! _ః 3 莲’。 శ్రీచరణాంబుజ సేవా ro. వైచితీనిరత t శిమ్యవర్గ మహా رقا