పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

jo ఆంథకవి ప్రోగ్రం: {)} シ | (grgo3Q 没& 33、s$s, oặagoo ĝạợe ặa-os oso „姆总 șøỹȚ~ȚĂŢI ackmpscaoacoș șēlso||kmpっねgkmp* % rP 冯铨忠日e者შდაო|c心召能g洛C?S(ogst-0881)–|—| 辽宁)感A%阳|$3...&sovog oặgwoša, s #2.988;*o|0øst-0071) | s3 QQ||g b%ặavos. (";wo-š.s.& s|||| ရန္တာ `ဗန္ ခ္ယင္ပါဝ|(Oog I-2081)|(1991-0981)| *3る 33.s%3心,9斑和五脏及5感998sặa, es sosoặa.v.s. oso, ŝoso.டிே.டி. cssocạ• S(RahmanuddinBot (చర్చ) 05:26, 24 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC) !, ----|-----||| |冷)。海9Q g冷 || %og?%ặg sagg sg, s. c. **吧%e坚巴屯ặa-og (6781-0381)ggsわみ |||| |) – '--------| çÇOCộa S.| (g-)croscosso***尹与887%死亡动 ặa.oş gạo (o) « + & & 0 & 0 & -0. # 2.