పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/262

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

曾 } f , ! so s $3 d je 舞 litolii,' ¿ ?徽章 ή η *...*封* * 6.{ } * *f. so co s 3 : 蒙**,|! # Ĵ Ĵ f{\*%i o s',毗び, ’ ぷ&2 X3ኴንካģ ', ,;*, , {{ #|英如* a så|4)sh.\, g Y取 !喊,延 ,,汉*霹|n() *}! 胶袋"三 ĝ*R. */ £Y**6ፈ修 こ8f% $-yệ |% o , și să s|#ť+ } ö}Y| ro 取s? ( ) #ュg 7ț. ∎”ኻ*り * ኣoዳ * r\ さ ཧཱ། z སྐྱིད་{Š(_) ! !, !• • • • ?# |-„ß.バ滔 **{ }| {__}猫{ \*ż 这子s?{ሖ} oŁ* X4, %s & %, X ) %* s; - ) 猫;Y?} {...,?授酸。 |注法學<? %h4{[ } Y 诱江} Œ*} ... Mae & TD)}#fi po so Ye% ; [ roひマ #\s**,yo 父飞交 数” ! % !! % **沁羽 {{ } { {等藏 į,sr溪s. () }{之法ご }}ḥ : %, 2: 3 ኽ ኬ和Xfo 鞑靼 ...}歌 ←?용(3 Ķ Ķ Ķ ķ ※ 这;贰 & Y 3 vs.文盛 广濑X3 , !恩、司 ?רן ל இ ബ క్ట్స్ , చి 5 تایج

י'ס איינל סכת גe

}; ĜŌ ^3 $ 沪G © zd () si è ご % ** 声jḥ !” %2a 校3 % ?\s? a

  • *

3声御 X3Y? 广每הי Ýr እፈ% O Y? شمی، !ു് \<--2

  • く* وينا”ديی.

A3 ఫె నుండు బంధు xB ను హాచవు-ంబికా వర సుతుఁడు てい r. కేవుం డె సోవు ముం తివిభుఁడు. عجیب تع8 خمینہ، రాజు కనుజః ( డు f 恋 موقعیت جه . వుపేూ రు మహదేవుఁడు తత్పుతుండు మకి గణపతినా నహి త్ర భయంకరు డౌతని ణా =్క మహిమము (... ...)సోమయం తీశ్వరుడు