పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/261

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

منابع గు న్వూంబయను కన్యకను బరిణయమాడినట్లు చిలుకూరి వీ భద్ర రావుపంతులు గారు కాకి తీయాంధ్ర యుగ మున నాసియున్నారు. అన్నయ దేవుఁడు నియోగి బాహ్మణుఁడు; కాకతీయులు శూ డులు. చాళుక్యులు శతియులు. ఈ వివాహ మెట్లు జరిగినదను సంశయము కలుగు నున్నది. ుబా వ్మాణుడు నాలుగు వరముల వారి చి వివాహ Ꮛa మూడి వచ్చునను :סרכג తమిక-డనన్వయించెనని తలంపవలసియున్నది. అన్నయ దేవుఁడు రు దాయి బ నే కాకుండి పార్వతి, లక్కమ్మ ビ933 స్వజాతీయలనిరువు నుబణ మాడెనని శివ యోగ సారమందలియి-క్రింది పద్యము వలనఁ డెలియుచున్నది. ' * స్త్రాక్ష వ్రి రుదాంబ గాదిలిసుతిమైన రుయ్యం బం బెండ్లాడి రూఢి sos, ఆ , ది జ, లకు వూంబ లన విలసిల్లెడు కుల భౌమినులను ముక్కువ వరించె.?? పెనిఁ గనుపు చిన వంశములోఁ గవివంశమునకు మూలపురుషుఁ డైన నావగౌర్యుఁడు ఇందులూరి విభుఁడై నిజాము రాష్ట్రములోని