పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/255

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

244 総 を受 ○ 金

ぎ 3C త ど О ጸ 交oご○に ふ*○ マて3、33asージさ 5 S 3. పత్రిమము లను తాకకముల బద్వాది నిడన్ 3 இ' سیتی

ూ గ జవుఁడు సుక్ష వివా 5 జోడు. يح

سیاسی- فانصحسس. ఆ వ Kణాలి X శావలి క్ష ధి దేవ తెలుసు నన్నెలు గ*:ూంబులును వాని క్ష ! మ లు ఫ్ల•ములు క్మూలు పగలును

  • 「」_ご \లు న చ ફ చుక్క-పొత్తువులు + చ్చుగ నెమ్హ3^ ప మహాభూతిబీజ చింతనమును

వర నర గహ నిగ యఁబు £© © / ΕΤ3 నః, గ వేధయు నరిమిత శోధన Af مها కవుముఁ దత్ఫలవిచారమును దెలిసి తమకు నెదురు లేక తప్పించి ధారుణీ విభుల సభల బుగ్గులు వివిధ గతులఁ జెలఁగి పొగడఁ గవిత చెప్పెడు వారు స త్క-వులు గాక యితర కవులు కవులె ! వు?Kణoబు పద్యముఖమున v సగణముతోఁ గూర్చి చెప్పఁ జనుఁగృతియొండెన్ దగబద్యమిడిన భ_ర్తకు నగణితముగ నర్థసిద్ధులగు సత్యముగన్, * E