పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/242

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

* بہ= به ناشیه - • s sự rej %, 舞f { ፊ “ 概是每 知冬 won 35- - - - > - گ محم =ے *=ع མི་, వ o si • 3. お、 Y !”感 ķss. I § 1ዝ 填ኦ ፡ ** G1%, * { “, } YÅ;& き 6 # •Ķ? F 3 Y«尹文 *Xoio; \ }* 3 *^}Þ «to o si .ae يمیه 懿、 يسمه "عجز يجي=ة SS xు పమా &

లేs 2 t 鑄* to య :) 2 9 ييو قتل ()} さe Tș %; Yፃto; sa oso వేయ , Rcదఱకును ë) పద్య 38DS --ుYST { بح? سے طبع ఖోను సోదరులతో గూడను & కమ:మును గను పరిచిన వా: డగుట చేతిను సీయను محية శఖండము చేసాను అలాడరె $. ーで一。 ther

  • ○☆}之

శి ༈ གླིང་ వ యు నక్ష }< xș $$ D % 说冷 3 %, Fし %;" 옮 红8鲁 院, 3 % 3 % ; 舞蹈 sa 8

  • ハ |3 % 정3 sĩ)\_/ *** Q& są þ f@ 疆&湾 8 8 % 枪 弧熔歇 總 % 院)