పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/240

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ဒါ့ 实例 安 58] ని శ్సే 9 క కొ వు గ్నా لا تلا نے S έ5 С 33 5ు C 恐〕

ず。 ੇ O చు R 式 3 s మ.تينية يص 3。 వాహ-్వళి గదలెడివై వంు 인 سیسشه త్రు గా గములు తెచ్చి 「至き。いs7や寸ざ念○。 ٹیجہ: سیستم بیبیسیح వేల్పుల కందించు వెర వ్రుసాంప) మూఁడు మూులు దాల్చి మరువు జన్నంపు مهمt" سیاسی వేది క్షా c గొలువుండు వి భవుcు سمسC - قامضيبي. ఫిక ಸದಿಲ್ಲು S"*○ey な-釜°発さす。3発に బేరు గుచ్చి యొన్న さや2:X3 3. ב"רבי بینایی ఎశమె నిన్నుఁ బొగడి నా హశ్వి:ూ < .... S _. പ് భ్యున్నత పికా . యోగా కచ్చి శ్రామ్త ! £ విభు సెజ్జ まss&え8ー జెల్వగుపబ్దము ది వనవ్వర ృ్న వలివున్కి-ప్పు దీపిజగా రులదు :ు వాహిష్ప తుల్ ○ ۹ع వము గుగ్రావు బడ నౌ?జల ROబు న వంటయిల్లు నాఁ విలసిల్లు నా ననాధిగా: మహత్వము చెప్ప నొప్పగున్ . + يخية يونيو వెర య3ుఁ డింక్ ఁగల్గుఁ గురు వnచే మున న్ జనమేజయుa డు నా బఁగి పరీక్షి తాత్మజుఁడు పాయక యాతడు సర్పయాగ ము ૬ | ૭ છે૮ నిప్పడతిదుస హతద్దవానార్చులందు ੇ ? చే హితపుత్సహిత సహితంబుగ ముగ్గుఁ డు విూర లందఱున్.