పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/238

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

$. き 瞿》

  1. ,

& వుది గనుంN"ని పాయగానళ్లి - هیچ چسیج ادبیات మిచ్చ నో` ద వించు నె వా• గ్రవియిలు విలు AS -് സ് -مه * تعكسس. سه ఔర యు సి వాగ్ర విప లు క్షులు వౌ సి 5 గుచు M విలయస వుయ సముదూ

  • * همایی تسه - جیب. దారుణ స్పర \న Cబు సుకర \నsబు.

ናm o తల్లిదండ్రులతోడి తగు లొల్లకండియు దల్లితండ్రులతోడి తెగులు వలచి కందర్పువిూంది యక్కటికంబు సెల్లి యుఁ గందర్పుమియోఁది యక్కటిక మొదివి సంసార కేళీ పస _క్తిఁ బోఁదట్టియు సంసార కేళీ పస క్తి గలిగి సగుణ విశేష యోజనము ల్లటించియు, సగుణవిశేష యోజనము మరగి సగము పురుషుండు కంజాకీ సగముగాఁగ "مه يعة 3、ざ است. నర్థనారీశ్వరాకృతి ననువు పeచి 227