పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/234

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

¿??. XC 壽

  • Tigh

VI. e j } 翻ፖጕ 泛讨 2 đặs江 }} y ! \ £ €& ☆!! 文)8 2 : #+ * 这 {ሖ * * ?彭” h”巴 Y ፈ 影% •ra缴 \ }y“, 心\,; „8{} ぷ• s } \ s} } *2 Þ\, , ! ?? 讼sae 9 g«} » 4 ( ~~8 ሥጌ ) ጳ Y y•)

  1. ffff; „ff;

73 |so Y?

  • ) %

渐 \rn , , **)% vo,| ,fを脚 o , • X }oso

  • Sox

వు NS לכיכר: ס י 33: : ము 6 *% 忽1ḥ} こ',46! Ć}费 }) ፫)ķየፍ}} 必f“ てい# }文法 يفيد 1 * మొ. సే చె స్పి

Y) 安心 كيلسيد * * 封 ፳ን {} 闵 } , 9 变 sg og s, Ya እ ă oạ� }^^ 2, 或水。2 驻式 × A\つ ^{2 {{} 文yマ ○ iş

r,

い 这ỗ 野Y 6,3 5ూ ఇrర్చాపేూ : ు వ న పాూ: శ్రీ 甄 {ሪ ? }%虽G |× 64 *R 56 ど *; 啤's) ፴፰) * 3 sé ? Ye o 褐 1 قیچیه خبيصية؟ ーrec XexcXとXも交s, ཚེ་སྣ། ré *ునా? గడిమిగత్తుల య