పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/225

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

(gogo-~aoxo)(-oxo-3 ago) 么{A}Q QCQQDApっQ%oap C%223っ3r Q3% |*3 %g g&3g br33 13 %op | . . . . ...|...|—| ooooo... v. 20. & soos (Gosso曾电、勾,易、奚- 多少→夏| 3čNo Copa C. No à Ç ÇÕa_i),(k28cーら叫3o)(LgÇ_X -_-} 2ɛo) 斑らf*3* おら%gfらぬQへ A{\? Nopa Q. C; O §3gapぬよ %%g Bxcegozao xoq ssoscogoo% CQぬよ% og ခ်င္ငံ ........l|--—| !– !|Y8| 院し2nc「mRMC są(gooooo)RRgc「Bmmで cxò cop3Qをpぬルら (go3 goÇo?« so os css ...o. o so*つら* ||{||*屬 爵淮| –––-|| - グB&C&coa copa o. So Xos: | || 广渡村****'cocop.o.-o gcoz <fo: 鸣易 & ( ら 3 〜9 kmocco & o o q, x o 9: ッ1