పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/223

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

+ త్య * ت ـ تير گیعے ٭عے م. - ش-- هم ఈ పద్వముc:లి విశేషణములన్నియు వల్లబామాత్యుని ö○ 発 2: *ہر ح Rు = శ్రీ ప_వకు ఎ కించు:ు. ఈ విశేష కా ములు వల్లభరాయలకు వ n یکساس۔ rv్న تنسہ ۔سی۔ نامیده م చు: వి కొంద ఆ వాయపడీ". కాని నాకుతో చుట లేదు. ఆ తిప్పన బుకా : తికు: , కాయల యొక్కి రత్న భాండార కకుఁ డై: * - P. 35• , పెప్ప మొలో వా:=్నది. ఆ కాయ లెవS* యకు లేదు కాచియన: S اء مسست sゴ = ミー 〜 桑 రువు 专; ,* ,* حسه چه ت" یک مدله ... ** یا به حسب مته ;r *。ージプ下ご エマ => な、ち玄、マミうこ 桑 さや愛}マでどosc なマシ○23 。 T PAT مسسبة ;* - سپس سنا ”ب۴٦ .سسٹ" బ్రష్మ ప : :_కు $T 3: గ" Yవు ; - :హ- ప ధా ! యొు వస్తువు, ఈ కేంది بني rv - سبع مصطهم. ) مخينه పదవుల వలన : డౌ యు చున్నది. さ。 ८-६-e * ど。 4 نسبةκά も。 సస్సా చే ॐ To. К.ёз ,- - 《う ぶ。たりに 3 - تاسیسہ A میر یہ۔ _ జంను వ^డను హమ్ద్సంచు తోడ عمة گر న వూనఫ్సూ" • 5 నె కేర్చవు హే: వుల د - باد سته هست مج రా రాజలో డ - రాజవ్యగో: ੋਂ గ్య వైభవి జ్ఞానసంపన్ని తి వూరు *డ సనా త్కు $ూరు వ^ డ sr -است. --مم లాలిత్వ విరు పవు శ్లాఘూ విభూతుల Š rvr # భ, ద తోడవాయి రామభ దు వ^ డ వాటి యునఁ దగు ధా : నాల సభ ల వి పారి హగ కాయ ప్ప క్ష న్ద త్రి - جی ' :e గ్ని భండాగనాధికాపగల్భ మల్లికాను తిపురారిమం తి వరుని ○ 2