పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/222

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

చీకు: జు స-జ్ఞ మే: - سياسي מ"ר) ట్సి "يتع بني عس حنامج هيج - 6 اي تيد ه-zة يخ 1 م ن يَةِ Ax ざ全く{ {5 گبیہ جمعہ డను పశ్చిమ చాళుక్య చ క్ష వ B ఆలపి జ్ఞా చి 3 శ్రావు- : No དའི་འོ་མ་ ༤༦ + 啤 مخيم يضمي f ॐ ബ o ഹ്* جمعیہ گ بامیه నామాంతికముగల మానసోల్లాస మs. సంస్క-ృతి గ6:ము ను

o ملا -۔ سس٦ ناسا بے " -, F3 C ایسی کو جی ایسه C ) 礦藏 з 7-г . 5 డు ندة لم تفرعت سمت به
  • Ꮕ : 事 曦

ס-535 ○ 2.5 @: ు Ç "కా ఇరు కా5ను " ప విశ్వామిత్ర గొత్రుఁడు; ప్రి':ు నా c త్రక చంద్ర موسسه سہا బు తుఁడు. ఇతెని తెం డి ఋగ్వేదమును సాంతముగాఁ బధించిన వేద was sur _. حاسمة విడుఁడు. 家 గ్ర వ వు c శ్రోవాక : 2ు. ۶ هجeمعجrrسطعم عد A 恶 کي ليبي గ్ర;$ వి డా దాపు మూడువందల గద్యపద్యములుగ ల 1 క్రెడా ) రావు సీ. మూఁడు గ్రామ గాసములతోడఁ గూడంగ వెూ పూ•రు వాలించె ముల్కి_నాఁు నాశ్వలాయన శాఖయందు ఋగ్వేదంబు కరతలామలకంబు గాఁ బకెంచెఁ బత్యక మొనరించి భైరవస్వామి చే సిద్ధసారస్వత వరించెఁ "క్రావు ద్రౌగాలను నస విశ్వామిత్రగోల్ఫ్రెంబు వంశసోత్రంబుగా వా_ర్తకెక్కె