పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/217

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

208 ك وي دي چي د يج ح تع o R چي వ్గా, సా " నా x కు 2 - జలకై భౌపారీణుఁ డె నటి ?) እ امام حساسشده A esغانسي ** ફ્રેંડે وبوهيمنتهية - వ్రాశ క్షము పుత్రన్ నందంబుగాఁ బెండి S فلسسسسس t"سی_سب "م_ వాఫుసో తగులై న సెూనులను భాస్వతే జలం 7ャoマ3 3・ يصف } క్సాుల్ మెచ్చ: * : oచ శాలులను సన్మార్ణ యాలోలుతన్, క్ష =ూ - లsూ+ క్షారావు -ం) - డఫ్రి

  • ... " ஆ عتيبي בעבר גיתם לירי —S. -8ు * ు 5 -- Sు 3-ను: ': T: Q చుత్తు -S

ు ن نة -- రూ X "కాజుని A. o్న ممبہم پھیے: వా - - ప్రొ చి ని సుధాక్ష )." న్. రావూ షేకము నాకు లభింపక పోవుటచే సేవిషయమున నిఁక చేమియు వాయఁజాలను. శీనాథకవి చారి మొన వాయవలసిన విషయము లింక ననేకములున్నవి. అయివ నిది యిది వఆ కే యతివి_స్తరమైనందున నింతతో సీతని చరి తమను ముగించుచున్నాఁడను. -: ఆ న పు ర్తి శా స ని ము ... -- శీనాధునిచారి తిమి)ను ూ_ర్తిచేసిన పిమ్మట నేను రెడ్డిసంచిక .బకటితిమై * ఆనపర్తి శాసవమును జూచుట తటస్థించినది ح ) مصوع ఆందు రెండు మూఁడు ముఖ్యాంశములున్నందున వానిన్నీ క్రింద బొందు పఆుచుచున్నాఁడను. ఈగ్రామము గోదావరి మండలమున రామచంద పురము తాలూకాలోనున్నది. దాన కాలము శా. శ. ౧3౧.9వైశాఖ శుక్లప ప్తమి (క్రీ. శ. ౧3Fం) ఈ శాసనమువలనఁ డెలియు విమయములు.