పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/201

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

192 ఆ 0 ధ కవి త రం గి శి పల్లవ యు_క్తమానుదుకు బచ్చలి శాకము జొన్న కూటితో మెల్లన యొక్క- ముద్దదిగ మింగుమ! పస క్రానన య్యెడిన్, سمي سیست؟ רא"), S 秒 静 చిన్నచిన్న రాళ్ళు చిల్లర దేవుళ్ళు నాగు తేటిళ్ళు నా పక్షాళ్లు స్వజోన్నకూళ్లు సర్పంబులును ੇ 它 ry) rv~ పలెనాఁటిసిమ పలెటూళ్లు Yov] ל"שרא ూwూ పగ్ర వేు శా ! గంగ విడుము పార్వతి చాలున్ _ : శీ నా వ్లు ని స వు 5 • శే కు లు : బ). $). まéxァーご పభాకర శాస్తులుగారు శీనాఖుని సము కాలపు కె వులలో బమ్మెర పోతనను బేర్కొ నినా గు. তত্ৰ ১ মে' 23:5 శీనాథుని కాలము వాఁగు కాఁడు. శీనాథుని యనంతరమునఁ గాని పోతన జన్మింపలేదని నాయభిప్రాయము. ఆవిషయనును గూర్చి పోతన చారిత్రమునఁ జర్చించెదను. చెన్నమరాజకవి శినాథుని శిష్యుఁడనిరి. కాని యది నిజము కాదు అందును గూర్చి చెన్నము రాజకవి చరిత్రమున వాసెదను. దగ్గుబల్లి దుగ్గన శినాథునకు బావమఱఁదియు శిష్యుఁడునై నమాట సత్యమే కాని యితఁడును శీనాథుని జీవితకాలములో గావ్యరచనము చేసినట్లు దోషగు. నంది మల్లయ ఘంటసింగయలుకూడ దుగ్గన కాలము వారు. శీనాథుని కాలములోc గా వ్యర చపము చేసిన వారు"కారు.