పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/198

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–48 8) ਚਾਰ థపఁ డు 189 寧 像 醫 率 举 * 疊 讀鹽 尊 疊 R} ద్వాంసుల్ రాజమహేంద్రపట్టణమునన్ ధర్మాసనంబుండి 4) ధ్వంసాభావము పాKభావ వును చుం దరి_ం:కుర శాంతమున్. అని చెప్పటయేగాక భీమేశ్వరపురాణములో గు కవినిరసన వాఁ జమున: Q す。. బోధముల్పంబు గ్వ మభ్యన్నతంబు శాంతి నిప్పచ్చంబు ముచ్చరము ఘనము పవుండూ కవులఁబో లెఁ గొంచె మొఱఁగి పండితం మన్యులైన వై తిండికులకు, తే. నికట మున నుండి శు తిపుటనిష్టురముగ నడ8 కాకులు బిట్టు పెద్ద ఆచినప్ప డుడిగి రాయంచ యూరక యుంట లెస్స సైపరాకున్న মত০ 5ে:১c జనుట యొప్ప , అవి యినా సడించియున్నాఁడు . శీనాథునకు బావమఆఁది వరుసలో భోజనప్రియుఁడైన రామయమం, తి యుండెనఁట! ఆతని పి సీ, కింది పద్యము చెప్పెనట ! - به سیاست جمجين * .ே గామ ముచేతనుండి పరికల్పితధాన్యము నింటనుండి #) రామకటాక వీక్షణపరంపర చేఁ గడతే తెఁ గాక మూ శామయమంత్రి భోజనపరాకము మేమని చెప్పవచ్చు నా స్వామి మెఱుంగుఁ దశ-బళ చాతురి తాళఫలపమాణమున్. చ, తొలకరి మించుఁదీవగతితోఁప దుకాణముమినాద నున్నయ య్యలికుల వేణితో దములపాకుల బేరము లాడఁబోయి నే వలచుట కేమికి శంకరునివంటి మహాత్ముడు లింగరూపియై కులికెడు దానిగబ్బి చనుగుబ్బలసందున నాట్యమూఁడగన్.