పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/138

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

తితో భవ ద్బూపతి రన్నపోత ਾਹੱਦ మహేమ్నా వసుధావు గ్రేం దః పసంగతోం తస్సుమనోమనాంసి ഷബ పౌడే వయత్కీ రిసుధాధినోతి ご తన్మా దభూ త్సంగత సౌకుమార్య ళ్ళీసింగభూపో వర వంశ దీప యస్య పతాపార్చిపి. దీప్యమా నే శత్రుపవీగా శ్శలభా ఇవాజె. ూ సూను స్సింగనృపస్య తస్య శుభధీ సూర్యోపమ స్తేజసా కాంత్యా చంద్రమసః క్ష లా రనిశం సన్మార్ణసంపత్తిభిః రమ్వో రాజత రావు మాధవనృపో రాజన్యచూడామణి ర్యేన శ్రీనిధిరాయరావుబిరుదం లోకే నిరూఢీకృతమ్. F శాకాఖ్యే నిధి వారామశశిగే ప్యబ్లే ప్లవంగే శుభే ਾਂਦੇ ప్యాశ్వయుజే రఘూద్వహపడే యోరాఘవీయాహ్వ రూమ్ టీకా మర్థపటు ప్రబోధఘటనా మాణిక్యపుష్పాంజలిం కృత్వా రాజతి రావుమాధవనృపో రామాయణస్య દર્દ, ઝટ