పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

114 ఆ 0 ధ కవి త ర 0 గి

مدينة יה భుఁడు రచియించిన యూ కిందిపద్యమువలన సింగము నాగా యమిని దరి oచుటకు ముందు కనకాభి షేకము జరిగినదనియు, నాం ధ నె షధ కావ్యము చితమై యుండెననియుఁ దెలియ జంద్రశేఖరక్రియాశక్తి ධී బాదుకొల్పితి నార్వభౌమ బిరుద మెటుల మెప్పించెగో నన్ను నింక విూcద రావుసింగ మహీపాలు థీవిశాలు నిండుకొలువున నెలకొనియుండి నివు సకలసద్గుణనికునంబ ! :8ית os so 2נ ! -: సేc^ మనేని ఏCశివృకము سیده వివాద విషయము సులభగాహ్య మగుటకై యవసరమయినం తవఆకు సింగమ పభువు వంశము సీక్రింద నిచ్చుచున్నాఁడను.