పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

14

శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము


సేవించినాఁడ భక్తుల
రావించినవాఁడ శివుని రాజితశక్తిన్‌
గావించినాఁడ గృతులను
భావించినవాఁడ జగము 'బ్రహ్మంబనుచున్. 56

అరయఁ బ్రదోషవూజన మహత్త్వము పుష్పరదోదిత స్తవం
బురుతర నూతసంహితయు నొప్పుగ మల్హణసూక్త నంగ్రహం
బరుదుగ నాంధ్రభాష పరమార్థముగా రచియించి యింక నే
స్థిర మగు కావ్యమొక్కటి విశేషముగా రచియింపఁ గోరుచున్‌. 57