పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

74

శ్రీమత్త్రికూటాచలమాహాత్మ్యము


మత్తమయూరము

శ్రీ కోటీశా శ్రీనగసీమావని గేహా
లోకాలోకాధిష్ఠిత లోకావనమూ ర్తీ
పాకార్యబ్జాతోద్భవ పద్మాపతి సేవ్యా
నీ కల్యాణాకారము నిత్యంబును గొల్తున్.150

వనమయూరము


శ్రీకర కృపాంబునిధి జిష్ణునుత పుణ్య
శ్లోక జన చిత్తగత శుంభదహిరాణా
నీకకృతభూషణ మునీశనుత కోటీ
శాకలిత మేరుధరచాప హరిబాణా!151

అలసగతి

వరరజిత శైల సునివాసములయందున్
గిరిసుతనుగూడి వరకేళి కల లీలా
సురతసుఖమానక విశుద్ధమతిఁ గీటీ
శ్వరుడవయి నిల్చితి వజాండములఁ బ్రోవన్. 152

పంచచామరము

త్రికూట కూట గేహ దేవదేవ భక్తపాలనా
సుకోవిదాంతరంగవాస శూలపాణిశంకరా
ప్రకోపనాంతరంగదూర పాపనాశ పాశహా
సుకాంతి కాంత కోటిలింగ సూరిచిత్తబాంధవాః153

మందాక్రాంత

కోటీశానున్ కుధరనిలయున్ ఘోరసంసారదూరున్
జూట స్థేందున్ సురమునినుతున్ శుభ్రగంగోత్తమాంగున్
ఘోటీభూతశ్రుతిచయవిదున్ కోటిసూర్య ప్రకాశున్
కోటి బ్రహ్మాండ పతిని నినుం గొల్తుఁ జిత్తంబులోనన్.154