పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

71

ముగ్ధ మన్మథకాంతి మోహినీతనుకాంతి
         మోహినీతనుకాంతి మోహనముగ
పద్మకేసరజటా పద్మరాగచ్ఛాయ
         పద్మరాగచ్ఛాయఁ బాయఁజేయ
నీలాళి నీలాబ్జ నీలకంధరశోభ
         నీలకంధరశోభఁ దూలఁ దోల
కాళిమ గజచర్మ కల్పితాంబర దీప్తి
        కల్పితాంబర దీప్తిఁగడకుఁ జిమ్మ
నిట్టి సన్మూర్తిఁ దాల్చి కోటీశ్వరుండు
వృషభవాహాధిరూఢుఁడై వేల్పుగమికి
ముందటను నిల్చి నిర్మలానందమొంద
కోర్కు లేమైన నిచ్చెదఁ గోరుఁ డనిన.134

అంత సద్దేవతాబృందంబున కధీశ్వరుండగు పురందరుం డిట్లనియె.135

ఇంద్రుఁడు శివుని స్తుతించుట


మాలిని

జలధివర నిషంగా శైలకన్యానుషంగా
కలితవరకురంగా గర్వితానంగభంగా
సలలిత వరంగా చారు వార్యుత్తమాంగా
బలవదసురభంగా భవ్య కోటీశలింగా:136

సుగంధి

జూటకోటి చంద్రఖండ శూలపాణి శంకరా
పాటలాబ్జ కేసర ప్రభానిభోల్లసజ్జటా
ఘోటకీకృతోక్షరాజ ఘోర దైత్యమర్దనా
కోటిలింగ నత్త్రికూటకూటగేహ చిన్మయా 1137