పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

64

శృంగారనైషధము


ప్రాల్గలరతిదేవిభాగ్యసంపదఁ గదా
        ప్రసవసాయక! చచ్చి బ్రతికి తీవు
చాలదా! యేలెదు సకలప్రపంచంబు
        పంచత్వ మొందియుఁ బంచబాణ!


తే.

తమ్మిపూఁజూలి నీయాగ్రహ మ్మెఱింగి
లోక మవ్యాకులతఁ బొందుఁగాక యనుచుఁ
దక్కుఁగలకైదువులు మాని దర్పకుండు
విరులు నీకాయుధములు గావించినాఁడు.

138


వ.

అని పలికియు వైదర్భి లీలోద్యానంబునందు సరసరసాలకోమలకిసలయాస్వాదనకషాయకంఠకలకంఠకామినీకుహూకారుకోలాహలపంచమంబు వీతెంచిన నప్పల్లవాధరియుల్లంబు జల్లన నొల్లంబోయి మూర్ఛిల్లిన.

139


సఖులు దమయంతికి శిశిరోపచారములు సేయుట

ఉ*.

గొజ్జఁగినీరు సల్లె నొకకోమలి ద్రిప్పె లతాంగి యోర్తులా
మజ్జకతాలవృంత మొకమానిని చందనకర్దమంబునన్
మజ్జన మాచరించెఁ గుచమండలి నొక్కవధూటి యెంతయుం
బుజ్జన మొప్పఁ బాదములఁ బుప్పొడియొత్తె విదర్భకన్యకున్.

140


సీ.

పద్మిని! కన్నీరు పన్నీటఁ దుడువుము
        రంభాదళంబు సారంగి! వీవు
కల్పవల్లి! యొనర్పు కర్పూరతిలకంబు
        చక్రవాకి! యలందు చందనంబు
వలిపెంపుఁజెంగావివలువఁ గప్పు చకోరి!
        బిసకాండహారంబు వెట్టు హరిణి!