పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/291

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

274

శృంగారనైషధము


దెసల నలుగడల గుంజా
విసరంబుల సరులు వ్రేలవిడిచినభంగిన్.

12


సీ.

నముచిసూదనువీటినడువీథిచక్కటి
        నింతకు నేతెంచు నినునితేరు
కట్టుపకాసులై గగనాంగణంబున
        మందేహులింతకు మాఱుకొండ్రు
స్రవియించు నింతకుఁ బ్రథమాద్రిదఱులలో
        నూష్మసోఁకి శిలాజతూత్కరములు
ప్రీతి నింతకు నేగుఁ బిచ్చుకుంటుకు మ్రొక్క
        వినుతసౌభ్రాత్రుండు వినతపట్టి


తే.

మేలుకొను మిదె రాజన్యమీనలక్ష్మ!
కాలకంఠసమర్చనాకాలమయ్యె
విశ్వవిశ్వంభరాభారవిధృతిదీక్ష!
దీర్ఘతరనేత్ర! నిషధధాత్రీకళత్ర!

13


వ.

మఱియునుం దిమిరవిరహపాండూసమానదిఙ్మండలంబును విచేయతారకంబును దరిద్రాణప్రాణరోహిణీరమణబింబచుంబ్యమానచరమాచలశిఖరభాగంబును శిశిరసలిలక్షోశోదకుక్షింభరిక్షీరకంఠరవిమయూఖంబును గుముదకేదారనిద్రాసుఖనిదానంబును, నిశావిరహవిహ్వలచక్రాహ్వయవిహంగమస్త్రీపపుంసహృదయబృంహితాహ్లాదంబును గువలయినీకుక్షిభ్రూణాయమానమదసుప్తబంభరంబును లవణస్యదౌపవాహ్యహయవిలేహ్యమానమాణిమంథశిలాశకలంబును, సంధ్యామౌనవ్రతపరాయణవిశిష్టాధ్యేతృ జనవిహితాధ్యయనవిరామంబును బ్రాహ్మణాభిమంత్రితార్ఘ్యాంజలిజల