పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/288

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీరస్తు

శృంగారనైషధము

అష్టమాశ్వాసము

శ్రీధామరెడ్డి వేమ
క్ష్మాధీశ్వర సచివసింగనామాత్య! దిశా
సౌధశిఖరాగ్రకీలిత
సాధీయస్స్ఫటికకుంభసన్నిభకీర్తీ!

1


వ.

అవధరింపుము.

2


ప్రాభాతవైతాళికగీతములు

మ.

జయ శీతాంశుకులావతంస! నిషధస్వామీ! మహారాజ! య
వ్యయధైర్యాకర! నిద్ర మేల్కొనుము సంధ్యావేళ యేతెంచె నీ
నయనాబ్జంబుల కిచ్చు భవ్యశకునానందైకకల్యాణమున్
శయనోత్థాయము భోజరాజతనయాసంఫుల్లనేత్రాబ్జముల్.

3


మ.

వరుణప్రేయసి యైనదిక్కుఁ గదియ న్వాంఛించుచున్ జంద్రికా
పరిధానంబుఁ గ్రమక్రమంబునఁ బరిభ్రంశంబు నొందించు చం
దురునిం గన్గొని యింద్రదిగ్వనితప్రత్యూషప్రసాదోదయ