పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

10 శృంగారనైషధము


చరమసంధ్యాకాలసంఫుల్లమల్లికా
        స్తబకషంక్తులతోడ సరస మాడి
శరదాగమారంభసంపూర్ణపూర్ణిమా
        విమలచంద్రికలతో వియ్యమంది
బిసరుహాసనవధూపృథుపయోధరభార
        హారవల్లరులతో ననఁగి పెనఁగి


తే.

వెలయు నెవ్వానియభిరామవిమలకీర్తి
యతఁడు త్రిభువనరాయవేశ్యాభుజంగ
కదనగాండీవిజగనొబ్బగండబిరుద
శాశ్వతుం డొప్పు సింగన సచినవరుఁడు.

37


మ.

అరుదార న్వివిధాగ్రహారములతో నాందోళికాచ్ఛత్త్రచా
మరకల్యాణకళాచికాదిబహుసమ్మానార్హచిహ్నంబు లా
దర మొప్పారఁగ వేమభూవరునిచేతం గాంచె సామ్రాజ్యసం
భరణప్రౌఢుఁ డమాత్యసింగఁడు నయప్రాగల్భ్యగర్వోన్నతిన్.

38


వ.

ఈదృగ్విధగుణాలంకారుఁ డైనయమ్మహాప్రధానశేఖరునకు.

39


షష్ట్యంకములు

క.

శ్రీమంతున కావర్జిత
సామంతున కహితహృదయజలజాతవనీ
హేమంతునకును సలలిత
భామాకంతునకు సచివభాస్వంతునకున్.

40


క.

కుకురు కురు చోళ కేరళ
శక మరు కర్ణాట లాట సౌవీర నృప