పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/164

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పంచమాశ్వాసము

147

దమయంతి స్వయంవరాస్థానమున కేతెంచుట

సీ.

అఖిలదిగ్దేశరాజాకర్షణక్రియా
        మహనీయతరసిద్ధమంత్రవిద్య
యాకారరేఖాసమభ్యుత్థితానన్య
        సాధారణాశ్చర్యజలధివేల
నేపథ్యహీరప్రభాపూరనిర్మల
        వారిబింబితనిజస్వచ్ఛకాంతి
సంకల్పభవదూతసదృశకర్ణాకల్ప
        కల్హారసౌరభాగతమదాలి


తే.

బహువిరోధిమణిప్రభాపల్లవాగ్ర
మల్లసంగ్రామఖురళికామండలాయ
మాననానాపరిష్కారమహితగాత్రి
మనుజపతిపుత్త్రి యాస్థానమునకు వచ్చె.

5


తే.

అతివపీతాపదారుణాసితమణి
దీప్తికల్పితదేహోపదేహ యగుచు
సారగోరోచనాగంధసారఘుసృణ
మృగమదాలేపపునరుక్తి మేలుకొలిపె.

6


సీ.

కర్పూరకస్తూరికాప్రవాహంబులు
        ప్రవహింప లోచనప్రాంగణములఁ
గించిద్దిగంబరీకృతరదద్యుతిపెంపు
        పలుకుబోటికి నైన బ్రాఁతి గాఁగ
భూషామణివ్యాజమున నంగకంబుల
        జనులచూపులు వినిశ్చలత నిలువ