పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/162

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాశ్వాసము

145


భోటీనేత్రచకోరచంద్ర! మగధీపుష్పాస్త్ర! చోళీకుచా
ఘాటస్థాపితమన్మథాంక! కుహళీగాఢాంకపాళిప్రియా!

141


క.

మందారమంజరీమక
రందసుధామాధురీధురాధుర్యవచ
స్సందర్భరూపరేఖా
కందర్పా! పాండ్యరాజగజపంచాస్యా!

142


మాలిని.

హరిచరణసరోజధ్యాననిష్ఠాగరిష్ఠా!
ధరణిభరదిధీర్షాధఃకృతాహార్యవర్యా!
తరుణకమలనేత్రా! తల్లమాంబాసుపుత్త్రా!
విరహితమదశంకా! వీరనారాయణాంకా!

143


గద్యము.

ఇది శ్రీమత్కమలనాభపౌత్త్ర మారయామాత్యపుత్త్ర సకలవిద్యాసనాథ శ్రీనాథప్రణీతం బయినశృంగారనైషధకావ్యంబునందుఁ జతుర్థాశ్వాసము.