పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

110

శృంగారనైషధము


క.

కమలభవవంశపావన!
విమలాంతఃకరణ! బాహువిక్రమకేళీ
యమళార్జునమదభంజన!
సమరార్జున! నిరభిసంధిసౌజన్యనిధీ!

207


స్రగ్విణి.

తల్లమాంబాసుతా! ధైర్యహేమాచలా!
పల్లవాదిత్యసౌభాగ్యభాగ్యోదయా!
పల్లవోష్ఠీకుచప్రాంతభాగద్వయీ
గల్లపాళీలసత్కామముద్రాంకురా!

208


గద్యము.

ఇది శ్రీమత్కమలనాభపౌత్త్ర మారయామాత్యపుత్త్ర సకలవిద్యాసనాథ శ్రీనాథప్రణీతం బైనశృంగారనైషధకావ్యంబునందుఁ దృతీయాశ్వాసము.