పుట:విద్యుచ్ఛక్తి చట్టము, 2003.pdf/135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


________________

. 1336133

అనుసూచి

అధిశాసనములు

(185వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (3) చూడుడు)

1. ఒరిస్సా విద్యుచ్ఛక్తి సంస్కరణ చట్టం, 1995 (1996లోని 2వ ఒరిస్సా చట్టం)

2. హర్యానా విద్యుచ్ఛక్తి సంస్కరణ చట్టం, 1997 (1998లోని 10వ హర్యానా చట్టం)

3. ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుచ్ఛక్తి సంస్కరణ చట్టం, 1998 (1998లోని 30వ ఆంధ్రప్రదేశ్ చట్టం)

4. ఉత్తరప్రదేశ్ విద్యుచ్ఛక్తి సంస్కరణ చట్టం, 1999 (1999లోని 24వ ఉత్తరప్రదేశ్ చట్టం)

5. కర్ణాటక విద్యుచ్ఛక్తి సంస్కరణ చట్టం, 1999 (1999లోని 25వ కర్ణాటక చట్టం)

6. రాజస్థాన్ విద్యుచ్ఛక్తి సంస్కరణ చట్టం, 1969 (1999లోని 23వ రాజస్థాన్ చట్టం)

7. ఢిల్లీ విద్యుచ్ఛక్తి సంస్కరణ చట్టం, 2000 (2001లోని 2వ ఢిల్లీ చట్టం)

8. మధ్యప్రదేశ్ విద్యుచ్ఛక్తి సధార్ ఆధినియమ్, 2000 (2001 లోని 4వ మధ్యప్రదేశ్ చట్టం)

9. గుజరాత్ విద్యుచ్ఛక్తి పరిశ్రమ (పునర్వ్యవ స్థీకరణ మరియు క్రమబద్దీకరణ) చట్టము, 2003

  (2003లోని 24వ గుజరాత్ చట్టం)