పుట:విద్యుచ్ఛక్తి చట్టము, 2003.pdf/126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


________________

- 1241 G124 : (ఇ) 73వ పరిచ్చేదపు ఖండము (బి) క్రింద విద్యుచ్ఛక్తి ప్లాంట్లు మరియు విద్యుచ్ఛక్తి లైన్ల నిర్మాణము మరియు గ్రిడ్ కు జోడించుట కొరకైవ సాంకేతిక ప్రమాణాలు:

(ఎఫ్) 74వ పరిచ్ఛేదము క్రింద రాజ్య ప్రభుత్వము మరియు లైసెన్సుదారులు గణాంకముల, రిటర్నుల లేదా ఇతర సమాచారమును సమకూర్చవలసిన ప్రరూపము మరియు రీతి మరియు సమయము:

(జి) నిర్దిష్టపరచు లేదా నిర్దిష్ట పరచవలసిన ఏదేని ఇతర విషయము;

(3) ఈ చట్టము క్రింద ప్రాధికార సంస్థచే చేయబడిన వినియమములన్నియు పూర్వ ప్రచురణ షరతులకు లోబడి ఉండవలెను.

178.(1) కేంద్రకమీషను, అధి సూచన ద్వారా ఈ చట్టము యొక్క నిబంధనలను సాధారణముగా అమలుకై ఈ చట్టము మరియు నియమములకు సంగతమైన వినియమము లను చేయవచ్చును.

(2) ప్రత్యేకముగను మరియు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1)లో పేర్కొనిన సాధారణత: అధికార వ్యాపకతకు భంగం లేకుండగను ఈ క్రింది విషయాలన్నింటి కొరకైనను లేదా వాటిలో వేటి కొరకైనను అట్టి నినియమములు చేయవచ్చును. అవేవనగా:-

(ఎ) 14వ పరిచ్ఛేదమునకు గల మొదటి వినాయింపు క్రింద నిర్దిష్ట పరచబడు కాలావధి;

(బి) 15వ పరిచ్చేదపు ఉప పరిచ్చేదము (1) క్రింద దరఖాస్తు ప్రరూపము మరియు రీతి;

(సి) 15వ పరిచ్ఛేదపు ఉప పరిచ్ఛేదము (2) క్రింద నోటీసు రీతి మరియు వివరములు:

(డి) 16వ పరిచ్ఛేదము క్రింద లైసెన్సు షరతులు

(ఇ) 18వ పరిచ్చేదవు ఉప-పరిచ్చేదము (2) యొక్క ఖండము (ఎ) క్రింద నోటీసు రీతి మరియు వివరములు:

(ఎఫ్) 18వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్చేదము (2) యొక్క ఖండము. (సి) క్రింద లైసెన్సులో చేయవలసియున్న మార్పులు లేదా సవరణల ప్రచురణ:

(జి) 28వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (2) క్రింద గ్రిడ్ కోడు:

(హెచ్) 28వ పరిచ్ఛేదపు ఉప పరిచ్ఛేదము (4) క్రింద ఉత్పాదక కం పెనీలు లేదా ప్రసార వినియోగములు లేదా లైసెన్సుదారుల నుండి ఫీజు మరియు ఛార్జీల విధింపు మరియు వసూలు;